Loạt ảnh chụp trước khi tai họa ập đến ám ảnh người ở lại

Theo Nhịp sống Việt -

Hình ảnh các nạn nhân đã được ghi lại một cách vô tình trước khi thảm họa xảy ra luôn khiến người ta rùng mình.

 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-2
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-3
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-4
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-5
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-6
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-7
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-8
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-9
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-10
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-11
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-12
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-13
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-14
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-15
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-16
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-17
 • Loat anh chup truoc khi tai hoa ap den am anh nguoi o lai-Hinh-18