Loạt siêu xe và xe sang chìm trong biển nước tại Dubai

Google News

Trận lụt kỷ lục tại Dubai vừa qua đã khiến hàng loạt các mẫu siêu xe và xe siêu sang bị nhấn chìm và hư hại nặng.

 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-2
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-3
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-4
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-5
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-6
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-7
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-8
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-9
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-10
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-11
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-12
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-13
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-14
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-15
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-16
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-17
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-18
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-19
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-20
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-21
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-22
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-23
 • Loat sieu xe va xe sang chim trong bien nuoc tai Dubai-Hinh-24
Theo Việt Hà/Znews