Người biểu tình Hong Kong tố cảnh sát dùng đạn hơi cay... hết hạn

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Người biểu tình Hong Kong cho biết cảnh sát của nước này đã dùng đạn hơi cay hết hạn trong việc trấn áp người biểu tình và yêu cầu cảnh sát của Đặc khu Hành chính này có câu trả lời.

  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han
  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han-Hinh-2
  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han-Hinh-3
  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han-Hinh-4
  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han-Hinh-5
  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han-Hinh-6
  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han-Hinh-7
  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han-Hinh-8
  • Nguoi bieu tinh Hong Kong to canh sat dung dan hoi cay... het han-Hinh-9