Nguy cơ bùng dịch COVID-19 trong dịp Tết Songkran tại Thái Lan

Google News

Một số học giả, chính khách và nhân vật nổi tiếng ở Thái Lan đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác nguy cơ nhiễm biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron gây bệnh COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền Songkran.

Mô tả video


Theo Vnews