“Nỗi khổ khó nói” của các thành viên gia đình Hoàng gia Anh

Thiên An -

(Kiến Thức) - Các thành viên trong gia đình Hoàng gia Anh được hưởng nhiều đặc quyền nhưng họ cũng phải tuân theo nhiều quy tắc nghiêm ngặt và có những "nỗi khổ" riêng. Loạt ảnh dưới đây của Business Insider đã phần nào nói lên điều đó.

 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-2
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-3
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-4
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-5
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-6
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-7
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-8
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-9
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-10
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-11
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-12
 • “Noi kho kho noi” cua cac thanh vien gia dinh Hoang gia Anh-Hinh-13