To bằng trái mận mà "chất" ngang 3 chỉ vàng, nhà giàu muốn mua cũng xót

Theo Nghi Dung/Dân Việt -

Mỗi quả nho đỏ có giá 10 triệu đồng nên chỉ có ai lắm tiền nhiều của mới có thể thưởng thức. Theo dự kiến, 26.000 chùm nho Ruby Roman sẽ được đưa ra thị trường vào cuối tháng 9.
 

 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma
 • To bang trai man ma