Khủng khiếp: Tiêm kích Su-27/30 Nga vượt 7.000km chỉ để...

Trà Khánh -

(Kiến Thức) - Các máy bay tiêm kích Su-27/30 của Không quân Nga vừa thực hiện cuộc tập trận vô tiền khoáng hậu.

 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-2
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-3
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-4
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-5
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-6
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-7
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-8
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-9
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-10
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-11
 • Khung khiep: Tiem kich Su-27/30 Nga vuot 7.000km chi de...-Hinh-12