Lộ tàu chiến Indonesia bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc

Trà Khánh -

(Kiến Thức) -Chiếc tàu chiến Indonesia bắn cảnh cáo tàu cá Trung Quốc được xác định là tàu săn ngầm KRI Imam Bonjol mua với "giá rẻ như cho" từ CH Liên bang Đức những năm 1990.

  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc
  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc-Hinh-2
  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc-Hinh-3
  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc-Hinh-4
  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc-Hinh-5
  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc-Hinh-6
  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc-Hinh-7
  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc-Hinh-8
  • Lo tau chien Indonesia ban canh cao tau ca Trung Quoc-Hinh-9