Mỹ loại biên khinh hạm nổi tiếng "sống dai", đồng minh phấn khởi, Nga - Trung Quốc e ngại

Theo Việt Hùng/ANTĐ -

Khinh hạm Oliver Hazard Perry là một trong những lớp tàu chiến thành công của Mỹ, hiện Washington đang tiến hành chuyển giao cho các đồng minh. Điều này khiến Nga và Trung Quốc e ngại, vì có thể các đối thủ tiềm tàng sẽ dùng chiến hạm này chống lại họ.

 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng
 • My loai bien khinh ham noi tieng