Tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 5 gia nhập Hải quân Nga

Trà Khánh -

(Kiến Thức) -Tàu ngầm Kilo 636.3 thứ 5 mang tên Veliki Novgorov đã chính thức được chuyển giao cho Hải quân Nga. 

  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga
  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga-Hinh-2
  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga-Hinh-3
  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga-Hinh-4
  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga-Hinh-5
  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga-Hinh-6
  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga-Hinh-7
  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga-Hinh-8
  • Tau ngam Kilo 636.3 thu 5 gia nhap Hai quan Nga-Hinh-9