Trung Quốc cho tàu hỗ trợ hoả lực duy nhất của hải quân "về hưu"

Tuấn Anh -

(Kiến Thức) - Tàu hỗ trợ hoả lực duy nhất của Hải quân Trung Quốc vừa được kéo về "nơi an nghỉ cuối cùng", kết thúc gần nửa thế kỷ hoạt động. 

  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan
  • Trung Quoc cho tau ho tro hoa luc duy nhat cua hai quan