Trung Quốc “sa thải” ồ ạt tàu khu trục Type 051

An Ninh -

(Kiến Thức) - Hải quân Trung Quốc đang liên tục cho nghỉ hưu tàu khu trục Type 051 để thay thế bằng cá tàu hộ vệ, tàu khu trục hiện đại hơn. 

 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-2
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-3
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-4
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-5
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-6
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-7
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-8
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-9
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-10
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-11
 • Trung Quoc “sa thai” o at tau khu truc Type 051-Hinh-12