Giới trí thức tin tưởng TSKH Phan Xuân Dũng khi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Các nhà khoa học, chuyên gia gửi gắm niềm tin và mong rằng Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng sẽ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-2
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-3
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-4
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-5
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-6
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-7
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-8
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-9
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-10
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-11
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-12
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-13
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-14
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-15
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-16
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-17
 • Gioi tri thuc tin tuong TSKH Phan Xuan Dung khi ung cu Dai bieu Quoc hoi khoa XV-Hinh-18
Hiểu Lam