“Soi” nét chữ các tác giả nổi tiếng qua bút tích thơ văn

Dưới đây là nét chữ, bút tích còn lưu lại của nhiều nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Huy Cận, Kim Lân, Bùi Giáng.

  • “Soi” net chu cac tac gia noi tieng qua but tich tho van
  • “Soi” net chu cac tac gia noi tieng qua but tich tho van-Hinh-2
  • “Soi” net chu cac tac gia noi tieng qua but tich tho van-Hinh-3
  • “Soi” net chu cac tac gia noi tieng qua but tich tho van-Hinh-4
  • “Soi” net chu cac tac gia noi tieng qua but tich tho van-Hinh-5
  • “Soi” net chu cac tac gia noi tieng qua but tich tho van-Hinh-6
  • “Soi” net chu cac tac gia noi tieng qua but tich tho van-Hinh-7
  • “Soi” net chu cac tac gia noi tieng qua but tich tho van-Hinh-8
Theo Na Y/ Zing