CEO Phạm Khánh Linh: Khởi nghiệp thành công ngành đàn ông "sợ"

Một cô gái rất trẻ, từng khởi nghiệp và thất bại, được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh. Đó là Phạm Khánh Linh, người sáng lập Logivan, công ty phát triển giải pháp công nghệ vận tải.

 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
 • CEO Pham Khanh Linh: Khoi nghiep thanh cong nganh dan ong
Sơn Hà (TH)