Cha đẻ giải Nobel phát minh thuốc nổ thế nào?

Google News

Phát minh thuốc nổ đã khiến Alfred Nobel nổi tiếng toàn thế giới và đem lại cho ông một gia sản kếch xù. Nhưng nó cũng khiến cha đẻ của giải thưởng Nobel bị gọi là "nhà buôn cái chết"...

  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-2
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-3
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-4
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-5
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-6
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-7
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-8
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-9
  • Cha de giai Nobel phat minh thuoc no the nao?-Hinh-10
T.B (tổng hợp)