Chuyến đi sứ khiến nhà Minh sửng sốt của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan

Trong danh sách 46 trạng chính thống không có tên ông nhưng ông vẫn được dân tôn xưng là trạng. Đó là trạng Bùng Phùng Khắc Khoan. Chuyến đi sứ nhà Minh năm 70 tuổi của ông vẫn khiến người đời nhắc mãi.   

 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-2
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-3
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-4
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-5
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-6
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-7
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-8
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-9
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-10
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-11
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-12
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-13
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-14
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-15
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-16
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-17
 • Chuyen di su khien nha Minh sung sot cua Trang Bung Phung Khac Khoan-Hinh-18
Thu Hà