Cuộc đời thăng trầm ít biết của nữ sĩ tài sắc Đoàn Thị Điểm

Tên của nữ sĩ Đoàn Thị Điểm được đặt cho nhiều trường học, đường phố ở các tỉnh thành phố của nước ta. Tuy nhiên, cuộc đời tài hoa bạc mệnh của bà nhiều người lại chưa biết.

  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-2
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-3
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-4
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-5
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-6
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-7
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-8
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-9
  • Cuoc doi thang tram it biet cua nu si tai sac Doan Thi Diem-Hinh-10
Thu Hà