Đường đến vinh quang của nhà khoa học lọt top ảnh hưởng nhất thế giới

Từ cô gái không biết tiếng Anh và bị kỳ thị khi đặt chân tới Mỹ, GS.TS. Nguyễn Thục Quyên đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có mặt trong danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong nhiều năm liên tiếp.

  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-2
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-3
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-4
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-5
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-6
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-7
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-8
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-9
  • Duong den vinh quang cua nha khoa hoc lot top anh huong nhat the gioi-Hinh-10
Thu Hà (TH)