Nhà khoa học Nikola Tesla: Say mê nghiên cứu, không màng nữ sắc

(Kiến Thức) - Nhà khoa học thiên tài Nikola Tesla sở hữu hơn 300 bằng sáng chế. Suốt cuộc đời, ông dành nhiều thời gian và tâm huyết cho những nghiên cứu về ngành điện. Tuy nhiên, ông không màng nữ sắc và không kết hôn.

  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-2
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-3
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-4
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-5
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-6
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-7
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-8
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-9
  • Nha khoa hoc Nikola Tesla: Say me nghien cuu, khong mang nu sac-Hinh-10
Tâm Anh (theo History)