Bản tin ngành Tư pháp ngày 1/1/2024

Google News

Bản tin Ngành Tư pháp hôm nay có những nội dung sau: Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác; Nhìn lại Hội thi hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV.

 


Theo TVPhapluat