Cá phóng sinh: Người thả - kẻ chờ vớt

Theo VTC14 -

Hàng ngàn người dân đã đi thả cá phóng sinh với mong muốn cầu an cho gia đình trong dịp Vu lan báo hiếu. 

Video: Cá phóng sinh: Người thả - kẻ chờ vớt: