CLIP: Chim cánh cụt con đi tìm mẹ trước khi bị đóng băng

Khi nhiệt độ chạm ngưỡng âm 40 độ C, cánh cụt mới sinh phải được chim mẹ bao bọc nếu không có thể sẽ bỏ mạng.

Chim cánh cụt con đi tìm mẹ trước khi bị đóng băng


Theo BBC