Cùng suy ngẫm về hiệu ứng “con ngựa lười” trong cuộc sống

Theo Ngọc Anh/Phụ nữ News -

Đoạn video về "con ngựa lười" khiến người xem giật mình ngồi suy ngẫm lại việc mình đã và đang làm để cuộc sống được tốt đẹp hơn.

Video: Cùng suy ngẫm về hiệu ứng "con ngựa lười" trong cuộc sống: