Cướp nhầm đối tượng, tên cướp chạy bán sống bán chết

Diên Lệ (theo Thug life) -

(Kiến Thức) - Tên cướp phải bỏ chạy bán sống bán chết vì bị ông chủ cửa hàng đuổi ráo riết.

Video: Cướp nhầm đối tượng, tên cướp chạy bán sống bán chết: