Đừng kỳ thị với người có HIV, hãy mở lòng

Clip này là buổi khảo sát thực tế của The Gate. Có thế thấy, hầu hết mọi người đã có cái nhìn tích cực, văn minh và đồng cảm hơn đối với những người nhiễm HIV.

Đừng kỳ thị với người có HIV, hãy mở lòngLý Thùy