Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối

Ở tàn tích cổ xưa của Baiae, Italy có một cái cây nổi tiếng không phải bởi tuổi đời ngàn năm, thân hình đồ sộ hay hoa nở tuyệt đẹp... mà lại vì tư thế kỳ lạ của nó. Người ta gọi nó là cây vả mọc ngược.

Kỳ lạ cái cây mọc ngược khiến các nhà thực vật học bối rối


Lý Thùy