Kỳ lạ loài cá có 3 chân đứng dưới biển

Google News

Một số loài cá này nằm dưới đáy đại dương trên hai tia vây từ hai vây bụng và một tia vây từ vây đuôi. Cá đi đứng bằng ba chân, nằm dưới đáy đại dương và ít di chuyển

Mời quý độc giả xem video: Loài cá đứng yên dưới biển bằng 3 chân


Trần Hương