Máy bay tàng hình J-35 Trung Quốc vừa thử nghiệm có gì đặc biệt?

Google News

Những ngày qua, một đoạn video ghi lại quá trình thử nghiệm máy bay tàng hình J-35 đã được chia sẻ khắp các mạng xã hội Trung Quốc.

Máy bay tàng hình J-35 Trung Quốc vừa thử nghiệm có gì đặc biệt?Lý Thùy