Ngắm cây táo nghìn quả được người dân “săn lùng” về trưng Tết

Google News

Thị trường Tết năm nay xuất hiện loại cây táo gai chi chít quả cấy trên đá được đem về từ các vách núi, ươm 5 năm mới có chậu hoàn chỉnh và bán ra dịp Tết với giá cả chục triệu đồng.

Ngắm cây táo nghìn quả được người dân “săn lùng” về trưng Tết


Lý Thùy