Ông Thích Minh Tuệ làm CCCD và dừng đi bộ khất thực

Google News

Sau khi trao đổi với nhà chức trách, ông Thích Minh Tuệ đã "tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực", do đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời được hỗ trợ làm CCCD

Mời quý độc giả xem video: Ông Thích Minh Tuệ làm CCCD và dừng đi bộ khất thực


Trần Hương