Rắn đuôi chuông lao vào tử chiến với “sát thủ đen“

Google News

Dù bị rắn đuôi chuông liên tục cắn vào người để tiêm nọc độc nhưng con rắn Mmussurana vẫn bất chấp. Con rắn Mmussurana vẫn thản nhiên siết chặt cơ thể mình rồi tiến hành... nuốt sống rắn đuôi chuông.

Cậy có nọc độc, rắn đuôi chuông lao vào tử chiến với “sát thủ đen“


Theo Tiền phong