“Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023

Video mẫu iPhone 15 Ultra của tài khoản YouTube Concept Central giới thiệu ý tưởng dành cho mẫu iPhone mới sẽ ra mắt cuối năm. Concept iPhone 15 Ultra được thực hiện dựa trên các tin đồn về mẫu iPhone cao cấp nhất của Apple thời gian gần đây.

 
“Rò rỉ” mẫu iPhone 15 Ultra cao cấp nhất của Apple năm 2023


 
Lý Thùy