Sau thảm họa tàu Titan, giới siêu giàu e ngại du lịch vũ trụ?

Google News

Theo Space News, thảm kịch của tàu ngầm Titan đã khiến nhiều người chú ý đến một loại hình du lịch mạo hiểm khác: Du lịch vũ trụ.

Sau thảm họa tàu Titan, giới siêu giàu e ngại du lịch vũ trụ?Lý Thùy