Sốc: Lộ bằng chứng cho thấy chúng ta… là sinh vật ngoài Trái Đất

Một giả thuyết từ lâu đã tồn tại trong giới thiên văn chứng minh những điểm thực tế của nó: Sự sống Trái Đất đến từ vũ trụ, du hành đến thông qua các "chuyến tàu" sao chổi và tiểu hành tinh khi địa cầu còn non trẻ.

Sốc: Lộ bằng chứng cho thấy chúng ta… là sinh vật ngoài Trái Đất


Lý Thùy