Thượng tọa Thích Chân Quang nhận kiểm điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Google News

Cách đây gần 1 tháng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao các ban liên quan làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang để kiểm điểm, chấn chỉnh một số nội dung.

Mời quý độc giả xem video: Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiểm điểm Thượng tọa Thích Chân Quang


Trần Hương