Vạch trần những thủ đoạn ăn trộm tinh vi tại các nhà hàng

Đức Chính (theo People's Daily China) -

(Kiến Thức) - Với thủ đoạn ăn trộm tinh vi, những đối tượng này dễ dàng thực hiện những vụ trộm "siêu nhanh" mà người mất khó có thể phát hiện ra được.

Video: Vạch trần những thủ đoạn ăn trộm tinh vi tại các nhà hàng:
Nguồn video: People's Daily China.