Video: 6 tiếng dùng máy xúc đào đường giải cứu voi khỏi giếng sâu

Google News

Một đàn voi khoảng 50 con tiến vào làng và nán lại gần chiếc giếng nhưng một con voi đã không may trượt chân rơi xuống giếng sâu trước khi cùng đàn trở về rừng.

Mời độc giả xem video nỗ lực cứu hộ voi lọt giếng sâu:

Mô tả video


Theo Vietnamnet