Video: Bắc Cực hay Nam Cực, nơi nào lạnh hơn?

Cả hai cực của Trái Đất đều lạnh giá nhưng nơi nào có nhiệt độ thấp hơn?

>>>Mời độc giả xem video:

 
Lý Thùy