Video: Bên trong hang động huyền ảo xứ chùa Vàng

Nằm bên trong Vườn quốc gia Khao Sam Roi Yot, Thái Lan, hang động Phraya Nakhon là sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và nét chấm phá bởi bàn tay con người.

>>>Mời độc giả xem video:
Lý Thùy