Video: Bệnh viện dã chiến 1.000 giường sắp hoạt động tại Đà Nẵng

Theo Văn Nguyện - Thu Hằng/Zing -

Bệnh viện dã chiến được đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn. Nơi này có thể tiếp nhận bệnh nhân sau 4 ngày lắp đặt thêm thiết bị y tế.

Video: Bệnh viện dã chiến 1.000 giường sắp hoạt động tại Đà Nẵng