Video: Diều hâu bắt gà con, bị gà mẹ đánh "lên bờ xuống ruộng"

Theo Nguoiduatin -

Thấy diều hâu sà xuống định bắt gà con, gà mẹ đã lao vào ác chiến với kẻ thù để bảo vệ đàn con của mình.

Thấy diều hâu sà xuống định bắt gà con, gà mẹ đã lao vào ác chiến với kẻ thù để bảo vệ đàn con của mình.