Video: Kỳ lạ “Dòng sông đỏ” ở Trung Quốc

Ở phụ lưu của sông Trường Giang, Trung Quốc có một nhánh sông rất đặc biệt mang tên Xích Thủy, mỗi khi trời mưa lại trở thành một dòng sông đỏ rực.

>>>Mời độc giả xem video:

Lý Thùy