Video: Lần đầu tiên LGBT Thái Lan được diễu hành đòi bình đẳng giới

Ngày 5/6, hàng ngàn thành viên cộng đồng LGBT ở Thái Lan cầm cờ cầu vồng, tập trung diễu hành kỷ niệm tháng tự hào và ủng hộ bình đẳng giới tại Bangkok.

>>>Mời độc giả xem video:

 
Lý Thùy