Video: "Ngả mũ bái phục" trước sức mạnh biến hình nghệ thuật make-up

Theo Lim/Vietnamnet -

Ngả mũ bái phục trước sức mạnh biến hình từ "quạ thành công", "vịt hóa thiên nga" của nghệ thuật make-up.

Mời quý độc giả xem video "Ngả mũ bái phục" trước sức mạnh biến hình nghệ thuật make-up: