Video: Nhiều nước dùng ứng dụng truy vết Covid-19

Theo VTV -

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai các ứng dụng truy vết Covid-19 để ngăn dịch bệnh lây lan.

Không chỉ tại Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai các ứng dụng truy vết Covid-19 để ngăn dịch bệnh lây lan.