Video: Những sáng kiến trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

Theo An Ninh Thủ Đô -

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhiều sáng kiến, phát minh sáng tạo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị và cá nhân đã được ứng dụng hiệu quả.