Video: Thế giới sẽ không còn “Cánh cửa đến địa ngục“

“Cánh cửa đến địa ngục” rực cháy suốt gần nửa thế kỷ ở sa mạc Karakim đã thu hút sự chú ý đặc biệt của khách du lịch, nhưng nó sẽ đóng cửa trong thời gian tới.

>>>Mời độc giả xem video:

Lý Thùy