1 “chọi” 17: phụ huynh căng thẳng đợi con thi vào lớp 10 chuyên

Theo Hà Cường-Thanh Hoa/VTC News -

Phụ huynh có con dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn căng thẳng, lo lắng đợi ngoài cổng trường.

  • 1 “choi” 17: phu huynh cang thang doi con thi vao lop 10 chuyen
  • 1 “choi” 17: phu huynh cang thang doi con thi vao lop 10 chuyen-Hinh-2
  • 1 “choi” 17: phu huynh cang thang doi con thi vao lop 10 chuyen-Hinh-3
  • 1 “choi” 17: phu huynh cang thang doi con thi vao lop 10 chuyen-Hinh-4
  • 1 “choi” 17: phu huynh cang thang doi con thi vao lop 10 chuyen-Hinh-5
  • 1 “choi” 17: phu huynh cang thang doi con thi vao lop 10 chuyen-Hinh-6
  • 1 “choi” 17: phu huynh cang thang doi con thi vao lop 10 chuyen-Hinh-7
  • 1 “choi” 17: phu huynh cang thang doi con thi vao lop 10 chuyen-Hinh-8