Thèm thuồng bộ lịch năm 2015 tiêm kích Sukhoi Nga

Hoàng Lê -

(Kiến Thức) - Bộ lịch đặc biệt này ngoài cung cấp thông tin ngày/tháng còn đem lại hình ảnh đẹp nhất về tiêm kích Sukhoi của Không quân Nga.

 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-2
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-3
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-4
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-5
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-6
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-7
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-8
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-9
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-10
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-11
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-12
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-13
 • Them thuong bo lich nam 2015 tiem kich Sukhoi Nga-Hinh-14